Rails

railsでアプリケーションを生成する際にsqlite3.hが無いと言われる

Railsでアプリを新規作成した時にsqlite3.hが無いと言われたのでメモ Railsのバージョン Railsのバージョンは4を使用。 $ rails -v Rails 4.0.0 アプリ作成 $ rails new testApp Installing sqlite3 (1.3.8) Gem::Installer::ExtensionBuildError: ERROR: Fa…